NOVE SUBVENCIJE EKO SKLADA

Še zmeraj je aktualnen razpis za Nepovratne finančne vzpodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb 99SUB-OB22.

Razpis predvideva subvencije za:

  • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stavbi v višini do 30% naložbe vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1kVA instalirane električne moči fotonapetostnih modulov
  • Vgradnjo kurilne naprave na lesno maso za centralno ogrevanje stavbe v višini 30 % naložbe, vendar ne več kot 2000 EUR prvi prvi vgradnji ogrevalnega sistema oziroma do 50%, vendar ne več kot 4000 EUR za kotel na lesno biomaso, ki zamenja staro kurilno napravo
  • Vgradnjo toplotne črpalke tipa voda voda ali zemlja voda za centralno ogrevanje stavbe v višini 2500 EUR oziroma do 20% priznanih stroškov investicije za prvo vgradnjo toplotne črpalke oziroma do 4000 EUR ali do 40% stroškov investicije enake črpalke ob zamenjavi dotrajane kurilne naprave
  • Vgradnjo toplotne črpalke zrak voda za centralno ogrevanje stavbe v višini 1000 EUR oziroma do 20% priznanih stroškov investicije za prvo vgradnjo in do 2500 EUR oziroma do 40% priznanih stroškov investicije ob zamenjavi dotrajane kurilne naprave
  • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v višini do 20% naložbe ali maksimalno 2000 EUR za sisteme centralnega prezračevanja in 300 EUR po enoti prezračevalne naprave lokalne izvedbe

V primeru izvedbe 3 ali več ukrepov se višina subvencije lahko poveča za 50%

Za vse dodatne informacije, pomoč pri vlogah in izvedbi investicije smo vam z veseljem na voljo. Več informacij lahko pridobite tudi na spletni strani eko sklada www.ekosklad.si